เกี่ยวกับรอยสักและออนเซ็น

Tattoo เกี่ยวกับรอยสักและออนเซ็น

นับตั้งแต่อดีตกาลมา ประเทศญี่ปุ่นมีกลุ่มคนที่สังกัดตนในกลุ่มอันธพาลหรือกลุ่มต่อต้านสังคมซึ่งมีประวัติการก่ออาชญากรรม กระทำความผิด และกระทำการทารุณต่างๆ หรือที่เรียกว่า "แก๊งค์ยากูซ่า" คนกลุ่มนี้มีธรรมเนียมของการสักรอยต่างๆ ตามร่างกาย กล่าวคือ พลเมืองดีทั่วไปจะไม่สักรอยต่างร่างกายนั่นเอง ปัจจุบัน คนญี่ปุ่นจำนวนมากยังถือว่า รอยสักเป็นสัญลักษณ์ของสมาชิกแก๊งค์ยากูซ่าอยู่ ดังนั้น การพบเห็นผู้คนที่มีรอยสัก หรือ Tattoo ตามร่างกาย มักทำให้ภาพความรุนแรง การบังคับขู่เข็ญผุดขึ้นมาในความคิด นำความกังวลใจแก่ผู้พบเห็นไม่น้อย

ด้วยเหตุนี้ สถานออนเซ็นในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงห้ามมิให้ผู้มีรอยสักเข้ามาใช้บริการเพื่อป้องกันความกังวลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าพักรายอื่น แม้ในต่างประเทศจะมีบางประเทศที่ถือว่ารอยสักเป็นแฟชั่นที่ผู้คนนิยม แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว รอยสักยังไม่สามารถนำภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่ผู้พบเห็นได้

กระนั้นก็ตาม ยังมีช่องทางที่ผู้มีรอยสักจะสามารถเพลิดเพลินกับออนเซ็นได้อยู่ โดยการเลือกใช้บริการออนเซ็นแบบส่วนตัว เพื่อไม่ให้แขกรายอื่นสังเกตุเห็นรอยสักตามร่างกาย

หรืออาจเลือกใช้เป็นออนเซ็นที่มีอยู่ในห้องพักส่วนตัว หรือออนเซ็นแบบเช่าใช้ที่ตั้งอยู่ภายนอกห้องพัก รูปแบบนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีรอยสัก เพื่อหลีกเลี่ยงสายตาและความกังวลของผู้พบเห็น และตัวผู้มีรอยสักเองก็สามารถลงแช่ได้อย่างไม่เขอะเขิน ลังเลด้วย หรือจะเป็นออนเซ็นส่วนตัวแบบที่กล่าวมาข้างต้นก็ดี

*โฮมเพจภาษาอังกฤษ
*การจองห้องพัก ผ่าน Agoda หรือ Booking.com (รองรับภาษาไทย)

RYOKANS providing rooms with private open-air baths

RYOKANS with rental hot spring baths (outside guest rooms) for private use

English | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | ภาษาไทย | Bahasa Melayu